SnappCar Blog
update-app

Het betalen van een boeking bij SnappCar gaat veranderen voor onze huurders (English below)

We werken bij SnappCar dagelijks aan het verbeteren van ons platform om te zorgen dat het nog gemakkelijker, veiliger en goedkoper is om een auto te huren. We gaan daarom vanaf 1 november al onze huurders stimuleren om vaker met creditcard te betalen. Betalen met iDeal blijft gewoon mogelijk, maar dan vragen we wel een borg van €250,- die je na je huur weer terug kunt krijgen.

Waarom doen we dit?

Van oudsher is SnappCar het meest toegankelijke en betaalbare autodeelplatform van Nederland. Daar hoorde bij dat je – in tegenstelling tot bijna alle andere deelplatformen of autoverhuurbedrijven – geen borg hoefde te betalen als je een auto wilde huren via SnappCar. Dat werkte heel lang heel goed: de “early adopters”, onze community van het eerste uur, was (en is) ontzettend betrokken bij het platform en hielp ons om een veilig en betrouwbaar platform te bouwen.

Inmiddels is autodelen bij een steeds groter publiek bekend en vinden steeds meer mensen hun weg naar SnappCar. Daarnaast is onze “Keyless” propositie erg populair en huren gebruikers vaak een auto zonder de eigenaar persoonlijk te ontmoeten. Daar zijn we uiteraard zeer blij mee, maar het zorgt ook soms voor wat onhandige of lastige situaties. Om enkele voorbeelden te geven:

 • Een huurder wil een boeking verlengen, de verhuurder gaat akkoord, maar het lukt de huurder niet meer om op tijd te betalen. Ons support team kan bijna altijd helpen in dit soort situaties, maar het leidt tot een hoop gedoe en extra handelingen.  Gemakkelijker zou zijn als de verlenging direct betaald is wanneer de verhuurder heeft geaccepteerd.
 • Een huurder vergeet zijn extra kilometers te betalen na afronding van de boeking of er stond niet genoeg geld op zijn rekening. De kosten zijn vaak te klein voor een incassobureau, maar moeten links- of rechtsom wel gedekt worden en daar betaalt onze hele community aan mee. Het zou eerlijker zijn als die kosten gewoon werden betaald door degene die ze heeft gemaakt.
 • Een huurder heeft per ongeluk een boete of schade gereden, maar had daar geen rekening mee gehouden en kan de boete of het eigen risico – om wat voor reden dan ook – niet voldoen. Hij of zij reageert niet op betalingsherinneringen, waardoor het probleem een stuk groter wordt en leidt tot een nare klantervaring. Beter zou zijn om vooraf te checken of de huurder eventuele extra kosten kan dragen.

Deze voorbeelden kunnen voorkomen worden door de creditcardgegevens van onze huurders te vragen of een borg. Daarnaast wordt het gemakkelijker om in de toekomst verbeteringen door te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het verrekenen van benzine via het platform.

Met het introduceren van creditcards of borg zijn we niet over één nacht ijs gegaan.  Immers: hebben mensen wel een creditcard en is men bereid om een borg te betalen?  Creditcards zijn minder populair dan iDeal in Nederland, maar veel mensen hebben er wel eentje en gebruiken die steeds vaker voor aankopen via internet en gebruiken hem vooral op het gebied van mobiliteit (denk maar aan de Uber app).  

We hebben daarnaast in de afgelopen maanden veelvuldig geëxperimenteerd met het invoeren van een borg en veel geleerd. Inmiddels maakt een klein deel van onze gebruikers al een paar maanden gebruik van de borg, hebben we goed geluisterd naar de feedback die we kregen over hoe lang het duurt voordat je je borg terugkrijgt en hebben we gekeken of het platform nog voldoende toegankelijk blijft, zodat verhuurders hun auto vaak kunnen blijven verhuren. De oplossing die we nu bieden – betalen met creditcard óf betalen met iDeal en borg – voorziet daarin.  

Hoe werkt het betalen via creditcard of via iDeal inclusief borg?

Als je met creditcard betaalt, vragen we geen borg en worden extra kosten gemakkelijk van je creditcard afgeschreven. Als je echter op de oude vertrouwde manier met iDeal betaalt, vragen we je ook om een borg van €250, die we vasthouden totdat je deze terugvraagt. De borg kan je direct na het einde van je laatste huurperiode terugvragen, als er uit onze controle blijkt dat je geen openstaande schulden hebt (schades, verkeersboetes, etc). Wanneer je jouw borg hebt teruggevraagd storten wij deze binnen uiterlijk 1-8 dagen weer op jouw rekening. Voor frequente gebruikers is het gemakkelijk om de borg te laten staan en dus niet terug te vragen, want je hoeft dan niet opnieuw een borg te betalen bij een volgende boeking. 

Met deze verbeteringen kunnen we meer betaalgemak en veiligheid bieden, en blijven we nog steeds één van de meest laagdrempelige platformen om autodelen te kunnen ervaren.  En dat is belangrijk voor onze missie: het terugdringen van het aantal auto’s in onze maatschappij door te delen, zonder in te boeten op de vrijheid en flexibiliteit die een auto biedt.

The payment of bookings at SnappCar will change for our renters.

At SnappCar we work every day to improve our platform and to make sure that it is easier, safer and cheaper to rent a car. Therefore, from November 1st, we will stimulate our renters to use a credit card for payment. Paying with iDeal remains an option, however, we will require a €250 deposit, which will be refunded after the renting period.

Why do we do this?

Since our origin, SnappCar is the most accessible and affordable car sharing platform in The Netherlands. As opposed to many other sharing platforms or car rental agencies, a deposit was not required when renting a car via SnappCar. This worked very well for a long period of time. Our “early adopters”, our community from the very beginning, was (and still is) very much involved with the platform and helped us to develop a safe and reliable platform.

In the meantime, carsharing has gained more awareness amongst society and more people find their way to the SnappCar platform. Also, our “Keyless” proposition is very popular and renters frequently rent without meeting the car owner personally. Of course we are happy with this, but it can sometimes lead to unhandy or tricky situations. To give a handful of examples:

 • A renter wants to extend their booking, the car owner agrees, but the renter is not able to pay in time. Our support team can almost always help in these situations, but it requires quite the effort to get it done. It would be easier if the extension is immediately paid once the owner accepts.
 • A renter forgets to pay for additional kilometres after finishing a booking, or doesn’t have sufficient balance on their account. These costs are often too small for collection agencies, but need to be paid for anyways – and our whole community is taking that bill. It would be fairer for all if these costs are paid by the renter who made them.
 • A renter accidentally got fined or damaged the car, didn’t account for the potential costs of the fine or deductible, and doesn’t have sufficient balance for it. The renter does not reply on payment reminders, causing the issue to grow over time and creating a bad user experience for the owner. It would be better to be able to check beforehand if the renter can carry potential additional costs.

These illustrated examples can be prevented by either requesting credit card details or with a deposit. Also, it will be easier to improve the platform in the future. Think about paying costs for fuel via the platform.

Introducing credit cards or deposits doesn’t happen overnight. Do people have credit cards? And are people willing to pay a deposit? Credit cards are less common than iDeal in The Netherlands. Still, more and more people own these to purchase products on the internet or use it for mobility (e.g. Uber).

Throughout the last months we have been experimenting with requesting deposits and learned a lot about it. Already, a small group of renters are already working with deposits for the past few months. We have listened carefully to their feedback, how long it took to get the deposit refunded, and if the platform remains as accessible – so that car owners can keep renting out their cars. The solution we provided now, paying with credit card or paying with iDeal including a deposit, foresees this.

How does paying with a credit card or with iDeal including deposit work?

If you pay with your credit card we won’t ask for a deposit and additional costs will easily be deducted from your card. If you prefer to pay with iDeal we will ask for a €250 deposit, which we will refund upon your request. You can request this back directly after the end of your last renting period, we will honor this request once we can verify that there are no more debts to pay (e.g., damages, fines). Once your request has been approved it will be refunded to your account within 1-8 days. For frequent users it is easier to leave the deposit and not request for a refund immediately, so that you don’t have to pay another deposit for your next booking.

With these improvements we can offer you more payment options and safety. We will remain one of the most accessible platforms to experience car sharing. And that is what really matters for our mission: reducing the number of cars in our society by sharing, without limiting the flexibility and freedom that a car offers.

28 reacties

Laat je horen :)

 • Zeer onhandig met die borg, ik vind het prima om een borg te betalen , maar als ik de auto terug breng wil ik ook direct mijn borg terug, en niet na 8 dagen!

 • Nee ik stop met jullie langer dan 12 dagen wachten op de borg is gewoon kut
  Juist dat je de borg eerder niet hoefde betalen met IDEAL was erg fijn
  Bij de Hertz bv krijg ik de borg binnen 2 werkdagen op me rekening
  De lol is er bij jullie echt af op deze manier

 • Niemand heeft antwoord gekregen op onze vragen.

  Vind ik niet echt beleeft.

  En overal waar ik wel een een auto gehuurd hebt in mijn buurt staan elke keer voor de deur.

  Ook op de site bij hun gekeken hoe de verhuur gaat, bijna niet meer verhuurd.

  Daar gaan de kleine ondernemers.

 • Ik kreeg van snappcar een fijne-kerst mailtje alsof er niets gebeurd was. Als verhuurder was er tussen ons toch een soort zakelijke relatie, die nu nogal bot in feite eenzijdig is opgezegd. Sinds oktober nog altijd geen enkel huurverzoek ontvangen, alleen berichtjes van mensen die nog niet wisten van de borg. Als je hen dan vraagt te boeken houdt het op.
  Ik verwacht niet ooit nog via snappcar te verhuren. Om mijn auto toch betaalbaar te houden ben ik maar overgegaan tot delen met iemand uit de buurt.

 • Het vasthouden van 17 + 10 dagen (dus bijna een maand) is bijna misdadig te noemen 😡

  Snappcar, kijk eens naar AutorentVitesse in Utrecht. Gloednieuwe auto voor weinig geld (zelfs per uur te huur!), borg met PIN en deze borg binnen 24 uur retour. Dus voor mij géén Snappcar meer 🖕

 • Ook waar ik mijn auto’s huurde is er geen een meer die een boeking doet.
  Volgens mij leest idd niemand dit bericht.

 • Ook hier bijna geen boekingen meer. ik verhuur mijn peugeot 206 voor het laagste bedrage wat via snappcar kan.

  En heb nu al 3 “vaste boekers” die hebben aangegeven niet te kunnen/willen voldoen aan de borg stelling of creditcard regels.

  Dit nadat ik ook nog extra verzekering ben moeten gaan betalen omdat ik een oudere auto verhuur maakt het erg oninteresant om dit voort te blijven zetten.

  Het is dat een account houden niks kost, anders had ik nu ook al mijn account stopgezet.
  Want 5.50 euro per boeking en dan 1 per maand zet geen zoden aan de dijk.
  Plus dat ik ook begrijp dat iemand voor hetzelfde geld een nieuwe auto kan huren voor hetzelfde geld bij een reguliere verhuur maatschappij.

  Aangezien ik geen positieve reactie’s heb gehoord ben ik nieuwschierig of deze mensen er wel zijn.
  Ofdat deze firma nu langzaam op de afgrond (lees geen klanten meer) aan het afstevenen is.

 • Ik vroeg me al af waarom er na oktober helemaal geen huurverzoekenbmeer kwamen voor mijn goedkope cliootje. Ik snap de redenatie vanuit Snappcar wel, heb ook al gedoe gehad met huurders die een boete niet konden betalen en dat kost iedereen veel tijd, werk, irritatie. Maar in het segment dat voor een paar tientjes een lekker oud autootje wil huren is deze borg dodelijk.

 • Als iemand die in jullie heeft geïnvesteerd ben ik hier onaangenaam door verrast. SnappCar verandert hiermee van identiteit. Een identiteit die mij niet aanstaat.
  Zonder een borg een auto kunnen huren werkte voor veel mensen drempelverlagend en het maakte Snappcar interessant. Dit zal nu drastisch verminderen, ook voor verhuurders van auto’s.
  Als ik voor mezelf spreek vind ik een borg betalen niet onlogisch, ook vind ik €250 geen gek bedrag, maar dat dit bedrag een maand bij SnappCar op de rekening blijft staan is onbegrijpelijk. Dat een huurder actief de borg moet gaan terugvragen vind ik helemaal klantonvriendelijk. Dat maakt dat ik ook naar andere autohuurmogelijkheden ga kijken.

 • Nou dan ben ik mooi klaar mee met jullie.
  Het voordeel was juist geen borg en makkelijk kunnen betalen met Ideal.
  Dan kan ik nu net zo goed naar een gewoon verhuurbedrijf, die betaal de borg tenminste meteen terug.
  Heel jammer dit!

 • Ook niet leuk voor de mensen die met jullie in zee zijn gegaan.
  In het auto lease programma zijn gestapt en ineens niemand meer gaat huren bij jullie omdat er weinig verschil is dan bij een gewone verhuur bedrijf.
  Die zijn nu zelfs goedkoper dan ik.
  Ze geven het stokje door aan de nieuwe CEO en het gaat gelijk mis.
  Geef maar snel terug dat stokje.

 • Jullie zouden ook gewoon kunnen kijken hoe vaak iemand succesvol gehuurd heeft en het daarmee oplossen. Nu is er in mijn ogen NUL verschil meer met de NS oplossing behalve dan dat ik daar any time any day op dezelfde locatie kan instappen. In mijn woonplaats kan ik ook een auto huren op afroep zonder €250,- gijzeling hetzij via mijn creditcard.

  Ik verwacht daarom ook een optie hoe ik mijn account kan opzeggen.

 • Nou, het verschil tussen jullie en andere verhuurbedrijven was juist die borg. Nu jullie die borg van € 250,- pas na 17 dagen terugbetalen gaan huurders bij andere verhuurbedrijven huren. Dat bedrag krijg je bij hun namelijk na de verhuurperiode terug. Jammer!!!

 • Volgens mij hoort een dergelijk risico mee te wegen in je rekenmodel rondom je tarifering. Geen enkel B2C platform haalt 100% van de betalingen binnen. Welkom in de B2C-wereld. Desnoods creëer je een stichting die deze klappen opvangt en waar jullie van elke boeking 1% in de stichting-pot storten.

  Deze maatregel gaat jullie meer kosten dan opleveren, mij ben je kwijt. Jarenlang meerdere keren netjes betaald en opeens €250,00 per boeking door m’n neus?

  De garage op de hoek zal vast ook verhuren.

 • Dit bericht is erg onduidelijk. Gaat het hier om een eenmalige borg of een borg per boeking? En ik krijg die pas terug nadat ik erom vraag? Want anders houden jullie dat bedrag? Idee van borg is toch juist dat je na een succesvolle huur dat weer terugkrijgt? Automatisch. Als het per boeking is en ik doe 2 boekingen in 2 weken, moet ik dan 2 keer borg betalen? Als de borg eenmalig is en gekopppeld aan mijn account, is het idee dan dat ik pas terugvraag nadat ik mijn account beëindig?

  Ik heb mijn creditcard juist opgezegd omdat dit grote uitgaven in de hand werkt. Ik heb wel een prepaid creditcard account waar ik met iDeal saldo op stort, kan dat dan wel?

  De noodzaak voor deze maatregel is me volstrekt onduidelijk. Er is toch al een verzekering met eigen risico? Waarom daarnaast ook nog een borg? Heb recent overigens voor het eerst in alle jaren dat ik Snappcar gebruik maak, met die verzekeraar kennisgemaakt en dat was erg onplezierig. Daardoor ging ik al twijfelen of ik Snappcar nog zou blijven gebruiken.

  Als deze maatregel doorgaat, is dat wel de druppel en neem ik helaas definitief afscheid van Snappcar.

 • Beste

  Inmiddels jarenlang trouwe klant bij jullie, maar nu slaan jullie de plank echt mis..
  Jullie hele concept draaide toch om een goedkopere manier om een auto te huren??
  Juist mensen die niet zoveel kunnen missen maken gebruik van snapp car en betalen van 250 euro borg en dan ook nog een maand moeten wachten op terugbetaling is absurd…
  En volgens mij kan dit rechterlijk ook niet..
  Dit gaat jullie heeeeel veel klanten kosten..
  Mensen verplichten om dan maar cresitcard te gaan gebruiken anders 250 euro neerleggen…. Waar is het voordeel van huren bij jullie dan gebleven tov normale verhuurbedrijven??

 • Voor mij nog steeds niet duidelijk of ik nu met een credit card en een bankpas bij jullie platform een voertuig kan huren, in het geval dat de bankpas en de (daaraan gekoppelde) credit card worden gebruikt. De bankpas is een en/of bankrekening en de credit card is aan deze bankpas gekoppeld.

 • Net als Daniel ben ik het niet eens met deze keuze.

  Juist het niet hoeven betalen van een borg maakte het makkelijk om vaak op korte termijn vervoer te regelen.
  Het vooruit betalen is nooit een probleem geweest omdat het in veel gevallen om enkele tientjes gaat.

  Jullie beschrijven dat het gebruik van een creditcard ook veel voor internet aankopen wordt gebruikt, maar volgens mij wordt PayPal minstens even vaak gebruikt, en dat platform kost geen extra geld.

  Dat jullie huurders hebben die niet aan hun betaalverplichting voldoen zorgt er volgens jullie uitleg voor dat de goede lijden onder de kwaden. Maar volgens dat verhaal zou er dus onder de streep meer overblijven door deze keuze… Gaan jullie tarieven dan ook omlaag, of is het gewoon een manier om meer winst te maken.

  Voor frequente gebruikers bieden jullie de optie om de borg te laten staan…. Is dat voordeel voor mij, of voor jullie??? Ik denk dat als je me voordeel wil bieden dat niet moet doen in de vorm van 250,- lenen zonder er iets voor terug te geven. Beter idee is om met een systeem te werken waar verzekeraars ook mee werken. Bij verzekeringen wordt het een bonus-malus ladder of no-claim korting genoemd. In Al die jaren die ik al klant bij jullie ben, en er nooit problemen zijn geweest mbt achterstanden denk ik wel dat ik iets meer waardering heb verdiend dan: Of je gebruikt creditcard, of je moet een borg van 250 euro betalen.

  Als jullie niet op een bepaalde manier terugkomen op de gemaakte keuze gaat het jullie een hoop klanten kosten. Ik ben niet op de hoogte van jullie boekhouding, maar mijn vermoeden is wel dat het klantenverlies een vergelijkbaar of grotere kostenpost is dan de kleine groep die zich niet aan de betaalverplichting houdt.

  Wanneer ik naar het verhuurbedrijf ga betaal ik ook een borg, maar heb ik binnen 48 uur terug. Toch gek… een verhuurbedrijf dat heeft moeten investeren in de auto’s die verhuurd worden neemt meer financieel risico, dan een bedrijf dat meer een bemiddelaar is tussen eigenaar en huurder.

  • Ben het helemaal met je eens, huur al jaren via snap car maar nu denk ik dat dit gaat stoppen

  • Dag Team Snappcar, ook voor mij gaat dit betekenen dat ik mijn account bij jullie ga stopzetten. Deze keuze is voor mij ook de reden om mijn eigen auto niet via Snappcar te verhuren.

   Wanneer er teveel inkomsten worden misgelopen is dat natuurlijk vervelend, de manier waarop dat nu wordt opgelost voelt echter ontzettend uit proportie.

   Als tip zou ik willen geven om je huurders en verhuurders mee te nemen vóórdat je dit soort beslissingen maakt, de impact ervan is namelijk onnodig hoog en is voor mijn beeld uit verhouding met het probleem wat jullie proberen aan te pakken.

   Succes!

 • Veel mensen hebben het geld niet voor een auto maar er zo af en toe wel 1 nodig.
  Voor deze mensen wordt het platform onbereikbaar. Een creditcard brengt kosten met zich mee en nog veel meer mensen kunnen het zich niet veroorloven om een maand lang 250 euro kwijt te zijn.
  De goeden lijden onder de kwaden.
  Het platform gaat wel voorbij aan waar het voor opgericht was m.i.

 • Welke jurist heeft hierna gekeken? Het achteraf incasseren van bedragen die behoren bij dezelfde transactie nadat een transactie middels een authorisatie op basis van strong customer authentication is naar mijn mening op basis van de regelgeving uit 2019 niet toegestaan (PSD2 en bij behorende regelgeving). Graag kom ik in contact voor een nadere onderbouwing door jullie.

 • Ben het er niet mee eens.
  Niet iedereen heeft een creditcard.
  Dit is juist leuk voor mensen die weinig geld hebben en af en toe een auto huren.
  Slim om dit nu in de zware corona tijd te starten.
  Denk dat ik dat iets anders moet zoeken.

Dit foutbericht is alleen zichtbaar voor de WordPress admins

Fout: geen feed gevonden.

Ga naar de instellingenpagina van Instagram Feed om een feed te maken.

%d bloggers liken dit: