SnappCar Blog

Rapport: Autodelen heeft positieve impact op milieu en samenleving!

Het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM) publiceerde gisteren een rapport naar autodelen in Nederland. En dat bevat goed nieuws! Het rapport bevestigt een aantal belangrijke positieve effecten van autodelen op het milieu:

  • Autodelen leidt tot minder auto’s: het autobezit onder autodelers neemt met gemiddeld 30% af.
  • Autodelen leidt tot minder autokilometers: autodelers rijden gemiddeld zo’n 20% minder kilometers.
  • Autodelen draagt bij aan CO2-reductie: door de daling in autobezit en autogebruik daalt de CO2-uitstoot, gemiddeld met 8% tot 13%.
  • Autodelen bespaart ruimte: autodelen zorgt dat we meer openbare ruimte hebben. Gemiddeld wordt zo’n 120.000m2 bespaard.

Naast deze positieve effecten voor het milieu en de openbare ruimte, zorgt autodelen bovendien voor meer ‘sociale cohesie’ in wijken en buurten: mensen helpen en kennen elkaar. En dit zijn precies de effecten waar het ons om is te doen.

Meeste winst met peer2peer autodelen
In slechts vier jaar tijd is autodelen in Nederland uitgegroeid tot een serieuze vorm van mobiliteit, waar alleen al via SnappCar ruim 120.000 Nederlanders gebruik van maken. De ambities van het Rijk, gemeenten en bedrijfsleven met de Green Deal autodelen zijn groot, maar zeker niet onrealistisch. Peer2peer autodelen groeit ontzettend snel. In tegenstelling tot traditionele vormen van autodelen die nauwelijks tot niet ontwikkelen. Met deze vorm van autodelen valt dan ook veruit de meeste winst te behalen op weg naar 2018. En de overheid doet er goed aan om daar zoveel mogelijk op in te zetten, bijvoorbeeld met fiscale voordelen voor mensen die hun auto delen.

Niet voor iedereen, maar wel vanzelfsprekend
We moeten niet denken dat iedereen straks zijn auto deelt met iemand anders. Net zo min als iedereen nu dagelijks de trein pakt. Het gaat erom dat onderling autodelen een vanzelfsprekende optie voor mensen wordt. Vooral aantrekkelijk voor mensen die in steden wonen en te maken hebben met parkeerdruk en ruimtegebrek. Maar ook voor mensen in kleinere steden en gemeenten, die bijvoorbeeld op vakantie willen met een groep vrienden. Of gaan verhuizen. Over vijf jaar is autodelen net zo vanzelfsprekend als Spotify.

Wie je meer weten over onze (sociale) impact? Lees dan ook dit artikel.

1 reactie

Laat je horen :)

%d bloggers liken dit: