SnappCar Blog

Onze sociale impact als infographic: autodelen werkt!

Sinds vorige week heeft SnappCar het internationale keurmerk B Corp. Dit toont aan dat we daadwerkelijk een positief verschil maken op duurzaam en sociaal niveau. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee maar tegelijkertijd blijft het behoorlijk abstract, want waarin maken we dan precies dat verschil? Om die vraag te beantwoorden zijn wij vorig jaar een samenwerking aangegaan met Avance, een impact adviesbureau, dat heeft onderzocht welke impact SnappCar heeft op de maatschappij. Vorige week werden de resultaten in een rapport gepubliceerd.

CO2 besparing: 375 rondjes om de aarde
Zo wees de studie uit dat SnappCar deelnemers in de afgelopen jaren een geschatte CO2 reductie hebben gerealiseerd van 1767 ton. Het eenvoudig kunnen delen van auto’s weerhoudt mensen ervan om een (tweede) auto aan te schaffen. Dus minder autoproductie, dus minder vervuiling. Je kunt dit aantal vergelijken met 13,2 miljoen (benzine)auto kilometers. Het rijgedrag van gebruikers van SnappCar verandert echter ook. Met name huurders gingen bewuster en minder rijden. De reductie die dat veroorzaakte is te vergelijken met de uitstoot van ruim 2 miljoen (benzine)auto kilometers. Bij elkaar opgeteld komt dat neer op 375 rondjes om de aarde!

Sociale cohesie neemt toe
De reductie in CO2 is echter niet het enige waarin een verandering merkbaar is door het gebruik van SnappCar. Zo wees het onderzoek uit dat het delen van je auto het sociale netwerk van deelnemers kan vergroten. De contactmomenten – bij het overdragen van de auto – mogen kort zijn: twintig procent van de deelnemers geeft aan dat zij ook buiten die momenten nog contact hebben met gebruikers.

Daarnaast blijkt dat een derde van de deelnemers door het delen van hun auto meer bereid is om dingen voor anderen te doen. Momenten van contact en de mate van betrokkenheid – met anderen – zijn bovendien beiden een indicator van sociale cohesie. Met het aanbieden van een platform voor het delen van je auto draagt SnappCar dus bij aan een meer sociale maatschappij – zelfs na afloop van de daadwerkelijke transactie.

Deze sociale cohesie is een kenmerk van de deeleconomie in de brede zin en geldt niet uitsluitend voor SnappCar. Toch blijkt dat meer dan zestig procent van de deelnemers aan het onderzoek aangeeft door SnappCar bewuster te zijn geworden van de voordelen van delen en ruilen én actief de deeleconomie aanbeveelt aan mensen in hun omgeving. Daarnaast is maar liefst een vijfde van deelnemers sinds het gebruik van SnappCar lid geworden van een of meerdere andere deel- of ruil initiatieven. Een indrukwekkende zes procent van de gebruikers is zelfs een eigen deelinitatief gestart.

Besparing van bijna 2 miljoen euro
De besparing en winst is naast de beperking van CO2 uitstoot en bevordering van sociale cohesie ook merkbaar in de portemonnee van gebruikers van SnappCar. Zo bespaarden huurders samen 0,4 miljoen euro door het voordelig kunnen huren van een auto. Verhuurders verdienden samen 1,5 miljoen euro aan het delen van hun auto. De totale economische impact is dus bijna twee miljoen euro.

De impact van SnappCar is dus drieledig; ten eerste brengt het delen van auto’s een aanzienlijke CO2 reductie met zich mee, ten tweede bevordert ons platform sociale cohesie en tot slot kunnen gebruikers besparen op de maandelijkse kosten die het bezit van een auto met zich meebrengt. Win-win-win!

 

3 reacties

Laat je horen :)

Dit foutbericht is alleen zichtbaar voor de WordPress admins

Fout: geen feed gevonden.

Ga naar de instellingenpagina van Instagram Feed om een feed te maken.

%d bloggers liken dit: