SnappCar Blog

“Leve de participatiesamenleving”: lichtpuntjes in de troonrede

“De verzorgingsstaat is dood, leve de participatiesamenleving”, kopt de Volkskrant vandaag groot op de voorpagina. Ik zal niet ontkennen dat ik een brede glimlach op mijn gezicht kreeg. “Participatiesamenleving”, het klinkt zo mooi. Mensen die samenwerken, die problemen in de buurt oplossen, mensen die zorgen voor elkaar. Het sluit perfect aan bij de deeleconomie. Mensen peer 2 peer verbinden, gebruik maken van de behoefte aan écht menselijk contact om dingen efficiënter en persoonlijker te organiseren. Mensen dingen zélf laten organiseren, enkel het platform bieden zodat mensen elkaar kunnen vinden. Toch blijft de vraag spoken: is Participatiesamenleving niet gewoon het zoveelste holle concept, bedacht door een slimme spindocter?

Toen ik verder las, verdween een groot deel van mijn glimlach. Niet veel lichtpuntjes in de troonrede, veel mooie woorden voor vervelende dingen. “Participatiesamenleving” leek in de praktijk niet veel meer te betekenen dan dat langdurige zorg grotendeels door mensen zelf geregeld zal moeten worden, en dat de overheid minder gaat doen. Toch maar even de precieze context van de uitspraak opzoeken. “Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de de noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving.” Het lijkt erop dat er dus wél ingezien wordt dat er op internet een hoop initiatieven aan het ontstaan zijn, die mensen in staat stellen zélf dingen te organiseren. Maar snapt de overheid het?

Naar mijn idee ziet de overheid correct in dat de tijdsgeest aan het veranderen is. Dat er initiatieven aan het ontstaan zijn waar mensen elkaar kunnen helpen, en dat deze initiatieven uitermate populair zijn. Maar ziet de overheid in wáárom deze initiatieven werken? In een artikel dit voorjaar schreef ik dat de deeleconomie een “efficiënte vorm van horizontale zelforganisatie” was. De nadruk ligt hier op Horizontale relaties, op zelforganisatie. De overheid is per definitie een verticale organisatie, een orgaan dat zijn wil in wetten giet en uit laat voeren.

Om tot deze participatiesamenwerking te komen, zal de overheid één ding heel goed in het oog moeten houden: mensen moeten het zélf doen, en de overheid kan een stapje terug doen op het moment dat het horizontaal georganiseerde initiatief uit zichzelf functioneert. Durkheim verwoordde het mooi: “Ideals cannot be legislated into existence”. De overheid kan geen ideaal aan mensen opleggen door wetgeving, mensen moeten dit ideaal zelf voelen, zich betrokken voelen en het realiseren. De overheid kan hierbij assisteren. Zodra het zélf probeert dit participatie-ideaal aan mensen op te leggen, zullen mensen zich geen deel meer voelen van het ideaal. Juist dit deel voelen van het ideaal, eraan meewerken,  maakt de deeleconomie zo populair.

Dus: hol concept? Dat denk ik niet. Er is oprechte interesse vanuit de overheid, ze zien correct in dat de tijdgeest veranderd. Mijn glimlach over de titel was terug. Gepaard met die glimlach echter het besef dat de overheid een een hele goede weg is ingeslagen, maar dat de kans op verdwalen aanwezig is. Hopen dat we vanuit het platform voor de Nederlandse deeleconomie, ShareNL, wat richtingaanwijzingen mogen geven.

2 reacties

Laat je horen :)

  • David,

    Bijzonder goed verwoord, uw visie aangaande definitie van de participatiesamenleving en ‘vertaling naar het concept SnappCar als ‘de deeleconomie’. Als sales weet ik uit ervaring dat ‘ómzet vaak gewoon op straat ligt’. Vrij vertaald dat een auto in mijn eigen straat even verderop ongebruikt staat, en dat de eigenaar daarvan best zijn auto aan mij wil verhuren via SnappCar natuurlijk :). Ik ben ervan overtuigd dat er ook mensen zijn die ‘even verderop in de straat’ zorg kunnen verlenen aan hulpbehoevende zonder dat daar een vaak dure & logge zorgorganisatie aan te pas komt.

    • Dank, ik deel die overtuiging volledig. Wel even opletten dat er geen mensen buiten de boot gaan vallen natuurlijk, zoals TNS Nipo recentelijk ook opmerkte.

Dit foutbericht is alleen zichtbaar voor de WordPress admins

Fout: geen feed gevonden.

Ga naar de instellingenpagina van Instagram Feed om een feed te maken.

%d bloggers liken dit: